Přihlásit se

SV. KRYŠTOF

Patron pocestných žil pravděpodobně ve 2. a 3. století v dnešním Turecku. Byl to muž obrovského vzrůstu a vynikal velikou silou. Umínil si, že bude sloužit jenom nejmocnějšímu Pánu na zemi. Vydal se takového pána hledat, ale dlouho poněm marně pátral. Na své cestě se setkal s křesťanským poustevníkem.
Ten mu vyprávěl o Ježíši Kristu, Synu Boha všemohoucího. „A jak bych mohl Kristu sloužit?” ptal se Kryštof. Poustevník ho vyzýval k postům, ošetřování malomocných anebo dlouhým modlitbám.

„Jsem prostý člověk a nesvedu to”, řekl Kryštof. Poustevník se zamyslil a řekl:

„Vidíš tamtu dravou řeku, kde není žádný most a kde už zahynulo mnoho pocestných? Usaď se u břehu a přenášej lidi z břehu na břeh! Buď služebníkem všech a spatříš tak krále Ježíše Krista!” Kryštof ho poslechl. Jednoho večera zaslechl dětský hlásek. Malé dítě na něj volalo: „Kryštofe, pojď mne přenést!”

Převozník vzal dítě na rameno a sestoupil do řeky, aby ji přebrodil. V té chvíli se voda vzedmula a dítě se mu zdálo být čím  dál těžší. Kryštof s vypětím všech sil došel na druhý břeh. Tam si oddechl a řekl: „Myslel jsem, že zahynu, jako bych celý svět nesl na ramenou.” „Kryštofe,” řeklo dítě, „nesl jsi víc než celý svět, já jsem Kristus, kterému sloužíš v jiných lidech.“

Od té chvíle Kryštof obracel na křesťanskou víru každého, koho potkal.o
jeho počinech se však  dozvěděl čísař Dacius, který nechal Kryštofa uvěznit.
Když se ale obr nevzdal své víry ani na mučidlech, nechal mu kolem roku 250 srazit
hlavu. Tak se stal Kryštof svatým, dle církve patronem pocestných. Svými silnými
rameny v nebi i na zemi chrání převozníky, lodníky, poutníky, turisty i řidiče.

Kryštof (řecky Christophoros) znamená „ten, kdo zvedá Krista“.

Z této doby se zachovala dřevěná bista, která byla v této budově
v předminulém století nalezena a zrestaurována.
Nyní se nachází nad krbem v naší restauraci a pověst o ní vypráví,
že každý, kdo se jí dotkne, vždy šťastně dojde do svého cíle.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Dančí speciality

 

Od 17.5. – 15:00 hodin do 19.5. – 20:00 hodin

150g Konfitovaná dančí kýta se šveskovou omáčkou, štouchané brambory s cibulkou a slaninou 225 Kč

150g dančí plec na šípkové omáčce se špekovým knedlíkem 220 Kč

150g dančí rolovaná plec s jarní nádivkou, petrželové pyré 220 Kč

150g dančí ragů se zelenou na červeném víně, tagiatelle 180 Kč